Řešíte společenskou odpovědnost firmy? S námi pomůžete dětem

26.02.2021

Společenská odpovědnost firem je dnes samozřejmostí. Kam a jak nasměrovat pomoc, aby vaše dobročinné gesto mělo smysl? S ČISTĚ CZ podpoříte dobrou věc už tím, že využijete naše služby. Z každé zakázky odvádíme 1,5 % fakturované částky do našeho Nadačního fondu Na1lodi, který podporuje děti z dětských domovů. Uvítáme samozřejmě i vaši přímou podporu projektu.

Největší smysl má pomoc, která je přesně zacílená, dlouhodobá a řeší skutečné potřeby obdarovaného. Společnost ČISTĚ CZ se rozhodla pro aktivity v sociální oblasti. V roce 2020 založila vlastní Nadační fond Na1lodi, který pomáhá padesátce dětí ze dvou brněnských dětských domovů - Dětského domova Dagmar a Dětského domova Brno. Zážitky a akce, které fond připravuje, vycházejí z přání dětí a jsou pro ně splněným snem.

Chcete pomáhat dětem s námi?

Nadační fond Na1lodi zároveň představuje řešení pro firmy, které právě zvažují, jak v praxi naplnit svou společenskou odpovědnost (Corporate Social Responsibility - CSR). Společnost ČISTĚ CZ vytvořila na podporu svého projektu CSR ČISTÝ program, v jehož rámci se firma (i jednotlivec) může stát:

 • přímým dárcem - jestliženadačnímu fondu Na1lodi věnuje finanční prostředky, své produkty, služby nebo síly a přímo tak podpoří jeho aktivity;
 • nepřímým dárcem - pokud se stane klientem úklidové služby ČISTĚ CZ, protože společnost ČISTĚ CZ odvádí do nadačního fondu Na1lodi 1,5 % z každé fakturované částky za úklid.
Výhody pro ty, kdo jsou s námi na jedné lodi

Odpovědné podnikání přináší firmě přímý i nepřímý prospěch a zajišťuje dlouhodobou konkurenční výhodu oproti firmám, které se takto nechovají. Co všechno získáte, jestliže se zapojíte do našeho CSR programu?

 • certifikát společensky odpovědné firmy (zainteresované v akcích pro dětské domovy)
 • darovací smlouvu či potvrzení o daru (v případě přímých dárců)
 • fotografie a videa z akcí pořádaných pro dětské domovy
 • informace o akcích
 • možnost spolupráce na dětských akcích
 • zviditelnění jména své firmy a značky pro spotřebitele
 • větší transparentnost a posílení důvěryhodnosti firmy
 • vyšší přitažlivost pro stakeholdery
 • budování reputace a z ní vyplývající silné pozice na trhu
 • odlišení od konkurence
 • zvýšení produktivity práce a loajality zaměstnanců
 • možnost získání a udržení kvalitních zaměstnanců

Buďte odpovědní, má to smysl

Certifikovaný odpovědný podnik uspokojuje požadavky nejen zákazníků, ale i dalších osob, s nimiž při svých aktivitách spolupracuje - například zaměstnanců, dodavatelů a místní komunity. Pozitivně tak působí na celou společnost.

Zásady společenské odpovědnosti firmy můžete začlenit do svého systému řízení i vy, ať už jste malá, střední či velká firma. Přidejte se k těm, kteří myslí na budoucnost, a podnikejte s přesahem.

Více informací u Moniky.


Řešíte společenskou odpovědnost firmy? S námi pomůžete dětem

Jak pomáhat efektivně? Využijte dárcovství ke snížení daní

Čím potěšit děti z dětských domovů? Zážitkem!