Síla ženy

02.10.2020

V poslední době mi život připravil ne zrovna snadné situace. Zvládla jsem je. Ovšem musela jsem využít svou sílu. Zkušenosti, které jsem přitom získala, mě přiměly napsat tento článek. Jaké vlastnosti by SILNÁ ŽENA měla mít podle vás?

autorka
autorka

Jaká je silná žena?

Nebojí se být věrná sama sobě.

Silná žena se nebojí říkat nahlas své názory a stojí si za svou pravdou. Dokáže naslouchat, ale nedovoluje ostatním, aby ji uráželi. Je nekonečně laskavá, štědrá a soucitná, dokáže být zranitelná a autentická. Její pravda je pro ni zásadní.

Je cílevědomá.

Silná žena si je vědoma překážek na své cestě a skryté či zjevné nenávisti k ženám, s níž se u mnoha lidí setkává. Sama se rozhodne, co chce v životě dokázat, a jde za tím. Navíc je ochotná přijmout pomoc a podporu od podobně smýšlejících přátel, příbuzných a mentorů.

Silná žena se pokaždé znovu vzchopí a jde dál, jako by nikdy nebyla zraněna, přestože opak je pravdou.

Silná žena si je vědoma svých emocí a ctí je.

Neustále se snaží překonat své obavy, umí se ovládat a bez ohledu na situaci je trpělivá. Nebojí se dát najevo své pocity a nezáleží jí na tom, co si o tom ostatní myslí.

Je nezávislá, ale ví, kdy nastal čas požádat o pomoc.

Být silnou ženou neznamená, že o pomoc nemůžete požádat. Být silnou ženou z mého hlediska znamená, že jste někdo, kdo stojí dostatečně nohama na zemi na to, aby věděl, co je v jeho silách. Někdo, kdo se vydal na cestu za svými sny.

Silná žena je někdo, kdo sleduje spíše své vlastní sny než muže.

Jde neúnavně za svým cílem.

Silná žena usilovně pracuje, doslova pronásleduje to, v co věří.

Je plná porozumění.

Je nekonečně soucitná a projevuje lidem kolem sebe uznání. Ze všeho nejdůležitější je, že není sobecká, a jakmile se jí začne dařit, pomáhá ostatním.

Je to bojovnice.

Silná žena je žena, která bojuje za práva, za která by bojovat nemusela.

Je vytrvalá.

Když silná žena padne k zemi, pokaždé znovu vstane. Posouvá se dál, i když má pocit, že její šance jsou nulové. Nedovoluje ostatním, aby ovlivňovali její rozhodnutí. Je odolná.

Je vyrovnaná.

Silná žena ví, kdy má být sobecká a kdy musí být nesobecká, kdy má následovat svůj rozum a kdy své srdce. Hlava, kterou nosí na ramenou, je moudrá a stabilní.

Je zakotvena ve svém přesvědčení.

Když silná žena v něco věří, dovolí své víře, aby vedla každý její krok.

Je pokorná a hrdá zároveň.

Silná žena je sebevědomá. Myslím si však, že nejlepším způsobem, jak popsat ženskou sílu, je pocit "sebevědomé pokory" spojený s vírou a vášní.

Miluje.

Silná žena neodmyslitelně miluje, už od chvíle, kdy byla malá holčička. Je vždy ochotná podpořit ostatní. Miluje. A milovat nikdy nepřestane.