Zkušenosti z podnikání jsou při řízení nadačního fondu k nezaplacení

21.09.2022

Nikdy jsem neuvažovala o tom, mít nadaci. I když jsem v jedné, dá se říct, vyrůstala a v další byla zaměstnaná při studiu. Dnes řídím souběžně s rostoucí úklidovou firmou i vlastní Nadační fond Na 1lodi a pomáhám dětem z dětských domovů. Jaká je moje cesta?

Štěstí je v dávání a v lásce k dětem

Své první zkušenosti s nadační činností jsem získala už v dětství. Moje babička byla ředitelkou Nadace Archa Chantal, která vytváří krásné prostředí pro děti v nemocnici, což je velmi záslužné. Sama jsem si v jako dítě v nemocničních hernách hrála. Později jsem jako studentka pracovala pro Nadační fond Emil, který podporuje handicapované sportovce.

V životě jsem šla s prací dopředu. Ať už moje firma rostla, nebo se právě potýkala s potížemi, snažila jsem se dělat business čistě a stále na vyšší úrovni. Příjmy nakonec splnily moje sny a já přemýšlela, co mě udělá šťastnou... Bylo to dávání a láska k dětem, která odstartovala projekt Na1lodi.

Zhruba před dvěma lety jsem zatoužila pomáhat dětem z dětských domovů. Poté, co se mi na můj první projekt sešlo na mém běžném účtu 100 000 korun od kamarádů a veřejnosti (na základě jednoho facebookového příspěvku), mi bylo jasné, že musím zřídit nadační účet, pokud chci pro tyto děti něco dělat opakovaně. To znamenalo, že musím založit nadační fond. 

"Pokud si nedokážeš představit, že budeš v první lize, tak tam nikdy nebudeš. Přesně o tom to je."  Monika Melicharová

Pomoc potřebným jako vyšší cíl

Ano, kladla jsem si otázky. Jak budu řídit fond souběžně s rozrůstající se firmu? Co to pro mě vlastně bude znamenat? Kde vezmu čas a peníze na pořádání akcí pro děti?

Nepotřebovala jsem ale znát odpovědi, abych se do toho pustila. Nedělala jsem si žádné dlouhodobé plány, avšak poslouchala jsem názory lidí kolem mě a přemýšlela o nich. Jednou z osob, které mě inspirovaly, byla Alice Tobiášová, která mi poradila, ať nezakládám spolek, ale nadační fond. Teď jsem za tento krok, který jsem udělala hned na začátku, opravdu ráda.

Ustrašené názory a snahy mě odradit mě nezajímaly. Nápady, které mě dokázaly povzbudit či vyprovokovat, jsem realizovala. Řada z nich ke mně přicházela ze strany školy, kterou jsem tehdy studovala. Napsala jsem několik školních prací k tématu, a dokonce téma mé disertační práce zní "CSR jako vyšší cíl podnikání". Všechny poznatky a zkušenosti z té doby dnes opravdu oceňuji.

Založit nadační fond na podporu dětí, kterým chybí rodina, je velká odpovědnost. Není možné se na to za tři, pět či deset let vykašlat. Přijala jsem tuto odpovědnost a je mi v ní moc dobře. Akce s dětmi jsou můj ventil, mohu si při nich odpočinout od práce a vztahy s nimi mě naplňují spokojeností a zadostiučiněním.

Charita očima podnikatelky

Od počátku jsem na práci v nadačním fondu pohlížela stejnýma očima jako na business, kterému jsem se věnovala už celé roky. Nic lepšího mě totiž nenapadlo a nelituji toho. Protože když vedete několik let firmu, máte zkušenosti, které můžete využít i v jiném prostředí.

Můj podnikatelský přístup k prospěšným aktivitám se projevil hned na první akci. Vyrazili jsme s dětmi na výlet na Vysočinu, jezdit na koních a čtyřkolkách. Věděla jsem, že musím udělat super video, abych ho ukázala sponzorům akce. V názoru na náklady na kameramana jsem se tehdy s některými členy nadačního fondu rozcházela. Věděla jsem však, že prezentace činnosti je nezbytná a natáčet amatérsky na mobil nestačí. Navíc jsem si akci chtěla užít s dětmi, a ne pobíhat kolem s mobilem v ruce.

Nechtěla jsem šetřit na propagaci, ale také jsem ji nechtěla financovat z peněz pro děti. Proto moje firma odvádí 1 % kvartálního obratu do nadačního fondu a hradí také všechny provozní náklady. Hlavně výplaty, provoz kanceláří aj.

Od samého začátku jsem chtěla spolupracovat se stálými partnery, protože to se mi v podnikání velmi osvědčilo. Ať už se to týkalo grafika, moderátora, mediálních partnerů, nebo webu, marketingu, IT, CRM a dalších oblastí. A v podstatě jsem většinu spolupracovníků přivedla z ČISTĚ CZ do Nadačního fondu Na1lodi. Ve fondu můžete platit darovací smlouvou, což je oboustranně výhodné.

Od zážitků k výchově a vzdělávání

Abych měla drive, potřebuji tvořit, potřebuji vidět výsledky. Pro firmu je to zisk a v nadačním fondu jsou to spokojené děti, krátce řečeno.

Ve fondu mě nejprve motivovalo, že se s dětmi aspoň uvidím, pak že je potěším a následně že je začnu vychovávat (finančně, eticky, lidsky, láskyplně...). Asi pět dětí mi v současné době po škole pomáhá ve firmě. Vypomáhají s pořádáním akcí, focením kalendáře aj. Mají to jako brigádu, což už je samo o sobě je úspěch.

Prvotním smyslem projektu Na1lodi bylo zprostředkování zážitků dětem z dětských domovů. Dnes chceme děti také motivovat, vzdělávat a vychovávat v oblastech, které jsou pro většinu jejich vrstevníků, kteří žijí s rodiči, normální. Letos jsme závěr školního roku strávili v Bulharsku, teď mám velkou motivaci vzít děti na lyžařský výcvik. Příjmy dětských domovů však na nákladné koníčky, lepší rovnátka či naslouchátka nestačí... je nutné kupovat jen nezbytnosti. Na to už desátky od ČISTĚ CZ nestačí.

Nadační fond s potenciálem růstu

Já však věřím, že můj neziskový business má potenciál růst. Vím, že jak u partnerů, tak u klientů ČISTĚ CZ vítězí osobitost, autentičnost a konstantnost. Jsem si vědoma, že business s léty získává na hodnotě. A věřím, že se nám v neziskové činnosti bude dařit stejně jako v té ziskové. Děkuji touto cestou mým partnerům a klientům, kteří důvěřují mým čistým úmyslům.

Je jedno, koho se rozhodnete podpořit. Já si vybrala děti, které jsou mému srdci blízké. Těmto dětem chybí večer políbení na čelo, zájem, obdiv, motivace, pozornost... Nejsem schopna jim dát vše, ale vím, že jim dám maximum, co mohu.

Pokud projektu Na1lodi věříte, budeme rádi za každou podporu. Náš transparentní sbírkový účet má číslo 8318318314/5500 a podporovatelům poskytujeme potvrzení o daru.