Jak pomáhat efektivně? Využijte dárcovství ke snížení daní

08.03.2021

"Když rozhodnete někoho obdarovat, většinou nepřemýšlíte, co z toho budete mít. Chcete zkrátka druhému udělat radost. Pokud však podpoříte veřejně prospěšný projekt, jako je náš Nadační fond Na1lodi, můžete získat úlevu na dani," říká Monika Melicharová, předsedkyně správní rady Nadačního fondu Na1lodi. Jak na to vám poradí Julie Kamanová, jednatelka společnosti JK EDIT, která se specializuje na daňové a účetní služby.

Občané i podnikatelé včetně právnických osob mohou veřejně prospěšné projekty podpořit darováním peněz, hmotné věci či služby. Julie, mohla bys našim dárcům popsat, jaké podmínky je přitom nutné splnit?

Darování je definováno jako právní úkon, kterým dárce bezplatně, tedy bez jakéhokoli protiplnění převádí vlastnické právo k věci nebo poskytuje službu a obdarovaný dar bez výhrad přijímá. Dar přitom nesmí být podmíněn žádnou protislužbou, například zveřejněním reklamy. V takovém případě by se nejednalo o dar, ale o placenou reklamu.

Přispět lze například na pomoc dětem z dětských domovů, jako v případě našeho Nadačního fondu Na1lodi. Podrobnosti o tom, jaké dary můžeme darovat a komu, chceme-li je uplatnit při snížení daňového základu, najdeme v zákoně o dani z příjmů. Určuje česká legislativa také minimální výši částky, kterou je možné ze základu daně odečíst?

Pro fyzickou osobu platí, že si může odečíst dar či dary, pokud hodnota jednoho samostatného daru je minimálně 1 000 Kč. Právnické osoby mohou odečet uplatnit v případě, že hodnota jednoho daru za zdaňovací období dosáhne minimálně 2 000 korun.

Z dotazů dárců, kteří chtějí podpořit Nadační fond Na1lodi, vyplývá, že mají málo informací o aktuálních změnách podmínek dárcovství, které stát zavedl v souvislosti s koronavirovou pandemií. Julie, řekni nám prosím více o těchto novinkách.

Maximální výše daru byla zvýšena na 30 % základu daně u fyzických i právnických osob. Pokud chcete darovat více, poraďte se nejdříve se svou účetní nebo s námi.

Jak dárce zjistí, kolik peněz na dani ušetří?

Výpočet je jednoduchý - úspora daně činí 15 % z darované částky. Darujete-li tedy například 5 000 korun, ušetříte na dani 750 korun. To platí samozřejmě pro dárce, kteří mají zaměstnání, zisk z podnikání nebo příjmy z pronájmu. Ti si daň sníží a uspořená částka jim bude vrácena. Podnikatelé ovšem musí požádat svou účetní, aby jim vyhotovila odhad zisku. Poplatníci, kteří vykazují ztrátu z podnikání, pobírají pouze minimální mzdu nebo jsou bez práce, darovat samozřejmě mohou také, ale odpočet daně nevyužijí.

Je lepší darovat jednorázově větší částku, nebo posílat pravidelné platby?

Lepší je darovat pravidelně, například několikrát za rok stejné organizaci, tak, aby u fyzických osob celková hodnota darů dosáhla alespoň 1 000 korun. Nastavíte si trvalý příkaz k provedení platby u své banky a už se o nic nemusíte starat. Předejdete tak tomu, že vám ke konci roku nezůstanou finance, ačkoliv jste chtěli vybranou organizaci nebo projekt podpořit, nebo i tomu, že jednorázově na konci roku zapomenete platbu poslat. Slevu na dani pak uplatníte v daňovém přiznání za celý rok, které se podává do 31. března roku následujícího. Vrácené peníze budete mít na svém účtu obvykle v průběhu dubna.

Jakým způsobem dárce při uplatnění slevy na dani doloží, že dar opravdu poskytl?

Obdarovaný uzavře a podepíše darovací smlouvu, kterou Nadační fond Na1lodi vyhotoví a po poskytnutí daru obdrží Potvrzení o daru, které doloží k daňovému přiznání. Vše, co potřebujete k uplatnění daru ve svém daňovém přiznání, obdržíte od nás.

Smlouva může být na darování finanční částky i na poskytnutí služby.

Julie, děkuji ti za poskytnuté informace, které jistě usnadní život nejen našim podporovatelům. Pokud by však dárci přece jen měli další dotazy k uplatnění slevy na dani, mohou se na tebe obrátit?

Samozřejmě. K zastižení jsem na e-mailové adrese julie.kamanova@jkedit.cz nebo na telefonním čísle 732 489 358.

Na závěr chci požádat všechny dárce, aby mi poslali e-mailem svůj kontakt. Budu Vás informovat o aktivitách, které s dětmi děláme a také Vám vystavíme potvrzení o daru a darovací smlouvu. Můj e-mail je monika@ciste.cz.

Chcete s námi pomáhat dětem z dětských domovů?

Podpořte Nadační fond Na1lodi.

Sbírkový účet 4211364136/6800

Děkuji všem milým dárcům

za tým Na1lodi Monika Melicharová